จบอย่างสวยงามงาน Regional Seminar 2018

จบไปแล้วกับโครงการ “Regional Seminar 2018 โดยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ที่ในครั้งนี้ร่วมกับสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (Confederation of ASEAN Journalists) และสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Confederation of Thai Journalists) ซึ่งปีนี้จัดกลับมาภายใต้หัวข้อ “The Rise of Fake News and How to Handle It” เพื่อส่งเสริมการความร่วมมือระหว่างองค์กรสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวออนไลน์ในภูมิภาคอาเซียนและใกล้เคียง รวมถึงแลกเปลี่ยนปัญหาข่าวปลอมในปัจจุบัน และหาแนวทางการแก้ไขของแต่ละประเทศ ในมิติของเว็บข่าวและผลกระทบจากโซเชียลมีเดีย รวมทั้งวิธีจัดการช่องทางการนำเสนอข่าวในหลากหลายแพลตฟอร์ม และวิธีการจัดการข่าวลือในโซเชียลมีเดีย

วิจัย “ทวิตเตอร์” เจอะ “ข่าวปลอม” วิ่งถึงคนอ่านได้เร็ว-กว้างกว่า “ข่าวจริง”

ทีมวิจัยข้อมูล ข่าวสารในโลกออนไลน์ โดยเน้นศึกษาข่าวปลอม บนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ (MIT) ทำการเก็บข้อมูล Twitter 12 ปีนับตั้งแต่เริ่มต้น โดยใช้วิธีดึงทวีตเกี่ยวกับข่าวที่ได้รับการยืนยันว่าจริงหรือเท็จจากเว็บไซต์ ผ่านการตรวจสอบความจริงอย่าง PolitiFact, Snopes, FactCheck.org, Truth or Fiction, Hoax Slayer และ Urban Legends จนได้ชุดข้อมูล 126,000 ข่าวที่มีการแชร์ 4.5 ล้านครั้งโดยคน 3 ล้านคน จากนั้นก็นำข่าวมาเปรียบเทียบว่าข่าวจริงและข่าวปลอมมีการกระจายออกไปอย่างไร