อธิบดีกรมกิจการสตรีฯ รุดเยี่ยม “แฟนสาวเอ็ม ชัยชนะ” พร้อมขอบคุณสังคมที่ช่วยต่อต้านความรุนแรงในสตรี

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดินทางเข้าเยี่ยมอาการ แฟนสาวของนายเอ็ม ชัยชนะ พร้อมขอบคุณประชาชนที่ไม่นิ่งเฉยในการการเข้าช่วยเหลือและวอนผู้พบเห็นการทำร้ายเด็กแลสตรีแจ้ง สายด่วน 1300 ได้ทันที