เคราะห์ซ้ำ! “บอล กฤษณะ” ถูกเจ้าของเดอะคอร์ยกเลิกสัญญาจ้าง

เจ้าของโรงแรมเดอะคอร์ มอบหมายเลขาฯ ชี้แจง ยกเลิกสัญญาจ้าง “บอล กฤษณะ”จากการเป็นผู้บริหารในทุกโครงการที่ดำเนินการอยู่ เหตุทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง