เปิดฉาก “แมนูแฟคเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2018”

“แมนูแฟคเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2018” เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว รวบรวมเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติครบวงจรมาจัดแสดง ขานรับนโยบาย Thailand 4.0