ชาวบ้านวังกะ ขอสุขาลอยน้ำ บ้านเกือบ 70 หลังคา น้ำยังท่วมสูง

สถานการณ์น้ำท่วม ในหมู่ 2 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม มีที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน กว่า 70 หลังคาเรือน ต้องการความช่วยเหลือ