สุราษฎร์ฯ พื้นที่ลุ่มยังท่วม-แม่น้ำตาปีเริ่มทรงตัว

ปริมาณน้ำฝนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มลดลง ส่งผลให้สถานการณ์น้ำล้นตลิ่งไม่ถึงขั้นวิกฤติ มีเพียงพื้นที่ลุ่มท่วมซ้ำซากได้รับผลกระทบ ขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำตาปี เริ่มทรงตัวและลดลงอย่างช้าๆ