“โดรนสำรวจใต้น้ำ” สำรวจพันธุ์ปลาในแม่น้ำมูล

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต ประดิษฐ์โดรนสำรวจใต้น้ำและได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประสบความสำเร็จในการใช้โดรนถ่ายภาพใต้น้ำสำรวจพันธุ์ปลาในแม่น้ำมูลและลำน้ำสาขาเป็นครั้งแรก ติดตามจากรายงาน คุณสุรชา บุญเปี่ยม