โคราชฝนตกต่อเนื่องน้ำท่วมนาข้าว

ฝนตกติดต่อกันหลายวันส่งผลทำให้น้ำท่วมข้าวในจังหวัดนครราชสีมา ส่วนที่จังหวัดพิจิตรแม่น้ำยมน้ำเพิ่มสูงส่งผลดีต่อการเกษตร