ฟองมลพิษปกคลุมแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ในอินเดีย

ภาพที่สวยงามของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ในประเทศอินเดีย ระหว่างเทศกาลนวราตรี แต่เบื้องหลังคือมลพิษทางน้ำ