น่ายกย่อง! แม่บ้านเก็บเงินคืนแม่ค้าปลาร้า ในงานออนซอนกาฬสินธุ์!

ชาวบ้านแห่ชื่นชม แม่บ้านน้ำใจงามเก็บได้ในงานออนซอนกาฬสินธุ์คืนแม่ค้าปลาร้า เตรียมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศเกียรติคุณคนกาฬสินธุ์น้ำใจงามเป็นต้นแบบ