เปิดดินแดนขุนส่า “ราชายาเสพติด”

กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชม “อนุสรณ์บ้านขุนส่า” เปิดเรื่องราวในอดีตการตั้งฐานของขุนส่า