แนะแม่วัยใสใช้ 7 วิธี “เลี้ยงลูก” เตือน!14 ข้อ ไม่ควรทำ

กรมสุขภาพจิต เผยในปี 2559 มีเด็กคลอดจากแม่วัยใสอายุ 10-19 ปี 94,584 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 11 คน จัดทำคู่มือการดูแลเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์และสติปัญญา พร้อมแนะแม่วัยรุ่นควรใช้ 7 วิธีการเลี้ยงลูก อาทิ อารมณ์ดีเมื่ออยู่กับลูก และย้ำเตือน 14 ข้อที่ไม่ควรทำกับลูก อาทิ การใช้อารมณ์ ใช้ความรุนแรงกับลูก ชี้จะมีผลต่อเด็ก ใช้พฤติกรรมก้าวร้าวกับคนอื่นเมื่อโตขึ้น และใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา