นายอำเภอแม่สะเรียง ตั้งค่าหัว ล่า! มือเผาป่า

นายอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งรางวัลนำจับมือเผาป่ารายละ 5,000 บาท ลั่นเจอโทษสถานหนักแน่ ด้านทหารจับมือเผาป่าในอำเภอขุนยวมได้ 2 ราย