สหประชาชาติเรียกร้องสอบสวนการโจมตีเยเมนทางอากาศ

สหประชาชาติเรียกร้องให้มีการสอบสวนกรณีการโจมตีเยเมนทางอากาศอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ ก่อนเดินหน้าหารือมาตรการตอบโต้