เสียงปืน! ทำคณะตรวจสอบอาวุธเคมีซีเรีย เลื่อนลงพื้นที่

คณะตรวจสอบอาวุธเคมีในซีเรียเลื่อนเวลาลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจ หลังจากที่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นในเมืองดูมา

โอพีซีดับเบิ้ลยู ยังรอยูเอ็นไฟเขียวเข้าซีเรีย สอบเหตุใช้อาวุธเคมี

คณะตรวจสอบอาวุธเคมี จะเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่เกิดเหตุโจมตีด้วยอาวุธเคมีในซีเรีย หากว่ายูเอ็นมีคำอนุมัติแล้วว่าปลอดภัย