ทรงพระเมตตา! ในหลวง ร.9 รับสั่งตอบ อดีตนายกฯ เรื่องจุดประทัดแก้บน

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันจันทร์ ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ทางช่อง NOW 26 ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”

โครงการพัฒนา และจัดหาน้ำ พลิกฟื้น ชุมชนทุ่งโป่ง จังหวัดขอนแก่น

ชาวบ้านในตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมาประสบปัญหาขาดเเคลนน้ำใช้ทำการเกษตร ต่อมาหน่วยงานหลายภาคส่วนได้นำ “โครงการพัฒนาและจัดหาน้ำ” เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9

1 2 3 16