กสทช.ติดตามแก้ปัญหาข้อมูลลูกค้าทรูรั่วไหล

ทางตัวแทนไอทรูมาร์ท บริษัทในเครือทรูมูฟเอช ได้เดินทางมาชี้แจงต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกสทช.