สุราษฎร์ธานี น้ำป่าหลากท่วม 7 อำเภอ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ติดต่อกันหลายวัน ส่วนใน จ. สุราษฎร์ธานี ขณะนี้ได้รับผลกระทบแล้ว 7 อำเภอ หน่วยงานเร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้าน

รพ.ปัตตานี นำร่อง 3 จังหวัดภาคใต้ สร้างเครือข่ายโรคหัวใจ

โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี ได้พัฒนาการวางระบบแบบเครือข่ายจังหวัด ขึ้นมา เพื่อดูแลผู้ป่วยกลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในพื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีศักยภาพ ลดจำนวนการเสียชีวิตของผู้ป่วย

ศอ.บต. จับมือ พาณิชย์ ผลักดันผลไม้ชายแดนใต้ สู่ตลาดโลก

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานร่วมประชารัฐ ส่งเสริมผลักดันผลไม้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ผู้บริโภคในตลาดโลก เน้นย้ำรักษาคุณภาพผลผลิตและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน