“สมคิด” แนะนักลงทุนอย่าสนใจ “จีดีพี” ชวนลงทุนดิจิทัล

รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ แนะนำนักลงทุนอย่าห่วงตัวเลขจีดีพี ให้สนใจการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในโลกยุคดิจิทัล ด้วยการใช้ภาคเกษตรเป็นพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านการค้าขายแบบอีคอมเมิร์ซ ส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต้องร่วมมือกันไม่ใช่ “ต่างคนต่างทำ”

ประมวลภาพ DINNER TALK “THAILAND ECONOMIC OUTLOOK 2018”

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษในงาน ‘Thailand’s Economic Outlook 2019’ มองอนาคตเศรษฐกิจไทยปีหน้าจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญ