EXO จะมีเหรียญที่ระลึกอย่างเป็นทางการ จากโรงกษาปณ์เกาหลี

EXO จะเป็นไอดอลกลุ่มแรกที่ โรงกษาปณ์แห่งชาติเกาหลี จะมีการผลิตเหรียญที่ระลึกให้อย่างเป็นทางการ และมีแผนที่จะปล่อยเหรียญที่ระลึกออกมาในช่วงกลางเดือนเมษายนนี้