Breaking ข่าว

ตร.ท่องเที่ยว สั่งปราบทัวร์ศูนย์เหรียญ ปรับลุคการท่องเที่ยวไทย

 

พล.ต.ท.สาคร ทองมุนี รักษาราชแทนผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สนองนโยบาย คสช.เล็งกวาดล้างทัวร์ศูนย์เหรียญ พัฒนาการท่องเที่ยวไทยเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยว

วันที่ 3 ต.ค.60 พล.ต.ท.สาคร ทองมุนี รักษาราชแทนผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อวางมาตรการและวางแนวทางความร่วมมือทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดย พล.ต.ท.สาคร เปิดเผยว่า ในการประชุมวันนี้ได้มีตัวแทนจากผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมพูดคุยกำหนดแนวทางของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นนโนบายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และยังเป็นรายได้หลักที่เข้าสู่ประเทศ

ซึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จะมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย และจะมีการขอกำลังตำรวจท่องเที่ยวเพิ่มจากเดิมอีก 4,000 นาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งจะมีการมุ่งเน้นปราบปรามธุรกิจท่องเที่ยวที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญ ให้หมดไปจากประเทศไทย เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวสร้างความเสียหายด้านการท่องเที่ยวแก่ประเทศเป็นอย่างมาก และหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่คนใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะถูกลงโทษทางวินัย และ อาญาขั้นเด็ดขาด พล.ต.ท.สาคร กล่าว

ทั้งนี้สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย หรือ ซีเอ็นทีเอ เปิดเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนมีการร้องเรียนผ่านทางการของจีน ทั้งหมด 2,671 คดี หลังจากที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในไทย โดยพบว่าเรื่องร้องเรียนมากที่สุดคือ เรื่อง การบริการไม่ได้มาตรฐานตามที่ตกลงไว้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.35 ของจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด รองลงมาคือเรื่อง ปัญหาการขอคืนสินค้า การบังคับซื้อสินค้า และบริการ ทั้งๆที่นักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ อยากมาเที่ยวเมืองไทย เพราะอยากศึกษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม และชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของไทย แต่ปรากฏว่า เมื่อมาเมืองไทย กลับได้เที่ยวแค่ร้านค้าจิวเวลรี่ สวนงู และแหล่งซื้อของฝากเท่านั้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน