จอมืดถาวร! กสท.ถอนใบอนุญาตช่อง “DMC”

พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในฐานะประธาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. กล่าวว่า ที่ประชุมกสท. มีมติเอกฉันท์ ให้ยกเลิกใบอนุญาติ สถานีโทรทัศน์ช่องดีเอ็มซีของวัดพระธรรมกาย ที่มูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ได้รับอนุญาต เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ช่องดีเอ็มซีมีพฤติกรรมการออกอากาศในลักษณะจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติก่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นและขัดแย้งต่อราชอาณาจักร 

โดยสืบเนื่องจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เพื่อขอความร่วมมือจาก กสทช. ให้ระงับการออกอากาศ ช่อง DMC เป็นการชั่วคราว ในระหว่างที่ DSI อยู่ระหว่างการสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้อง โดยทาง กสทช. ได้ประชุม และมีมติสั่งพักใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ช่อง DMC ชั่วคราว ตาม ม.64 พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 2551 และ ตาม ประกาศ คสช. ฉบับ 97 โดยเห็นว่ามีเนื้อหาไม่เหมาะสม

ซึ่งพฤติกรรมของ นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ที่ได้ชักชวนลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย ให้มารวมตัวกันที่วัด  แม้จะอ้างว่าเป็นการทำบุญตามพิธีกรรมทางศาสนา แต่แท้จริงแล้วเป็นการสร้างความขัดแย้งในสังคม ซึ่งการยกเลิกใบอนุญาตินี้จะมีผลหลังสิ้นสุดการพักใช้ใบอนุญาต 30 วัน ที่กสท. เคยมีมติเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม และจะครบกำหนดในวันที่ 7 มกราคม 2560 โดยคำสั่งของ กสท.ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถขอยื่นอุธรณ์ได้

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมกสท. ยังมีมติให้พักใช้ใบอนุญาต นาน 30 วัน สถานีวิทยุกระจายเสียงคนคลองสาม คลื่นความถี่ 102.25 และสถานีวิทยุกระจานเสียง กล้าตะวัน คลื่นความถี่ 96.25 ซึ่งทั้งสองสถานีเป็นของวัดพระธรรมกาย ส่วนกรณีที่จะขอใบอนุญาติใหม่ ก็ไม่สามารถเช่นกัน เนื่องจากถือว่าคุณสมบัติไม่เหมาะสมแล้ว