Breaking News ข่าว

“อุบัติเหตุ ปี 59” รถตู้โดยสารครองแชมป์! แนะรัฐพักใบอนุญาต

วันที่ 3 ม.ค. 60 – นายคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ ผู้ประสานงานโครงการรถโดยสารปลอดภัย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค บอกกับสถานีข่าวสปริงนิวส์ว่า ได้รวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะของเครือข่ายเฝ้าระวังอุบัติเหตุ โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเดือน ม.ค. – พ.ย. 2559 พบว่า รถตู้โดยสารมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่ารถโดยสารประเภทอื่น

ทั้งนี้ มีการเกิดอุบัติเหตุจากรถตู้โดยสาร จำนวน 215 ครั้ง หรือ เฉลี่ย 19.5 ครั้ง/เดือน, มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1,102 คน หรือ เฉลี่ย 100 คน/เดือน และมีผู้เสียชีวิต 103 ราย หรือ เฉลี่ย 9.4 คน/เดือน

ปัจจุบันมีรถตู้ที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ข้อมูลถึงวันที่ 31 ต.ค. 2559 จำนวน 41,202 คัน แบ่งเป็นเป็นรถตู้โดยสารประจำทาง 16,002 คัน, รถตู้โดยสารไม่ประจำทาง 24,136 คัน และรถตู้ส่วนบุคคล 1,064 คัน

นายคงศักดิ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า รถตู้โดยสารที่ประสบอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่จะเป็นรถตู้ที่บริการระหว่างจังหวัด หรือ วิ่งข้ามจังหวัด ซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลมากกว่า 100 กิโลเมตร แต่ต้องวิ่งทำจำนวนรอบ โดยสถิติที่พบมาจากความไม่พร้อมของคนขับเอง ที่อาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ความไม่พร้อมของรถตู้ที่มีการดัดแปลงรถให้บรรทุกผู้โดยสารให้ได้มากที่สุด เพื่อให้คุ้มกับการวิ่งรถในแต่ละรอบ มีเข็มขัดนิรภัย แต่ไม่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งไม่มีอุปกรณ์นิรภัยประจำรถอีกด้วย

เสนอทางแก้ไขปัญหาว่า รัฐควรมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง พัฒนาระบบสัญญาใบอนุญาต ตลอดจนความปลอดภัยรถโดยสาร และเข้มงวดกับการตรวจรถโดยสารมากยิ่งขึ้น

 

“หากมีกรณีอุบัติเหตุซ้ำซาก ควรมีมาตรการพักใบอนุญาตการเดินรถของผู้ประกอบการ”

 

เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อความปลอดภัยทางถนนและการลดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ