Breaking News ข่าว

สนามบินสุวรรณภูมิ งดกิจกรมลอยกระทง หวั่นกระทบการบิน

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีมาตรการป้องกันอันตราย และอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลลอยกระทง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กำชับห้ามมีการปล่อยโคมลอย จุดพลุไฟ หรือฉายลำแสงขึ้นท้องฟ้า ที่อาจเกิดอันตรายต่อบ้านเรือน ชีวิต และทรัพย์สิน โดยเฉพาะ ท่าอากาศยาน รวมทั้งอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน (Drone) แต่หากประสงค์จะปล่อย หรือบิน ต้องขออนุญาตล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน และแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าก่อน 7 วัน ทั้งนี้ มีการยกเลิกเที่ยวบินแล้ว 90 เที่ยวบิน ในเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นต่ออากาศยาน