ปาดเหงื่อ! เปิดค่าเทอมอนุบาล รู้แล้ว อย่างอแง ตั้งใจเรียนนะลูก

ค่าเทอมโรงเรียนอนุบาลดัง ปี 2560

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ค่าเทอมแรกเข้า 63,000 บาท เทอมต่อไป 40,000 บาท

 

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  ค่าเทอมแรกเข้า 33,457 บาท เทอมต่อไป 23,500 บาท

 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่  ค่าเทอมแรกเข้า 21,500 บาท (รวมค่าปรับพื้นฐาน 3,000) เทอมต่อไป 12,500 บาท

 

โรงเรียนแสงโสม  ค่าแรกเข้า 5,000 บาท + ค่าเทอม 41,900 บาท

 

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์  ครั้งแรก ค่าเรียนซัมเมอร์ และ ค่าอุปกรณ์ 20,000 บาท + ค่าเทอม 52,000 บาท รวมเป็น 72,000 บาท

 

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  ค่าเทอมแรกเข้า 33,600 บาท เทอมต่อไปไม่เกิน 17,000 บาท

 

โรงเรียนราชินีบน  ค่าแรกเข้า ค่าบำรุง 200,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว ใช้ได้ตั้งแต่เริ่มเรียนอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6) เทอมต่อไปประมาณ 19,000 บาท

 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  เทอมแรก 39,600 บาท เทอมสอง 16,000 บาท

 

โรงเรียนเพลินพัฒนา  ค่าแรกเข้า 65,000 บาท ค่าเทอม 130,000 บาท ต่อปี ไม่รวมค่าเครื่องแบบ

 

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์  ค่าเทอมแรกเข้า 42,000 บาท เทอมต่อไป 25,000 บาท

 

โรงเรียนรุ่งอรุณ  ค่าเทอมแรกเข้า 60,000 บาท เทอมต่อไป 32,000 บาท (3 เทอม)

 

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (เพชรเกษม)  ค่าแรกเข้า 9,000 บาท หลักสูตรแบบบูรณาการค่าเทอม 60,000 บาท หลักสูตร English Program ค่าเทอม 90,000 บาท

 

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (พระราม 5)  ค่าแรกเข้า หลักสูตรแบบบูรณาการ และ หลักสูตร English Program 9,000 บาท มี 3 หลักสูตร / หลักสูตรแบบบูรณาการ ค่าเทอม 63,000 บาท (หลังวันที่ 23 ก.พ. 2560 ปรับขึ้นค่าเทอมเป็น 66,000บาท) / หลักสูตร English Program ค่าเทอม 98,000 บาท / หลักสูตรนานาชาติ ค่าเทอมปีละ 240,000 บาท (3 เทอม)

 

โรงเรียนทิวไผ่งาม  ค่าเทอม (เทอมละ) 35,000 บาท

 

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  ค่าแรกเข้า GGP ค่าอุปกรณ์และอื่นๆ 12,000 บาท IEP ค่าแรกเข้าประมาณ 31,800 บาท / หลักสูตร GGP ค่าเทอม 25,000 บาท (เทอมแรก) เทอมต่อไป 21,600 บาท / หลักสูตร IEP ค่าเทอม 19,600 บาท (เทอมแรก) เทอมต่อไป 16,200 บาท

 

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  ค่าแรกเข้ารวมค่าเทอม 47,000 บาท เทอมต่อไปประมาณ 29,000 บาท

 

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  ค่าเทอม แบบสามัญประมาณ 30,000 บาท แบบ ILK ประมาณ 42,000 บาท (รวมทุกอย่างยกเว้นค่าเสื้อผ้าและรถรับส่ง)

 

โรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย) ค่าแรกเข้า 15,000 บาท ค่าเทอม (เรทปี 2560) 54,600 บาท

 

โรงเรียนอนุบาลโรจน์จิราภา  ค่าแรกเข้า 7,900 บาท ค่าเทอม (ทุกเทอม) 39,000 บาท

 

โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์  ค่าสมัคร 1,000 บาท ค่าเครื่องแบบ 6,500 บาท ค่าเรียนซัมเมอร์ 13,000 บาท ค่าเทอม (อนุบาล 1) 56,000 บาท

 

โรงเรียนสาธิตบางนา  ไม่มีค่าแรกเข้า ค่าเทอม (ทุกเทอม) 26,000 บาท ไม่รวมค่าหนังสือและเครื่องแบบ

 

ขอบคุณข้อมูล จาก amarinbabyandkids.com

ขอบคุณภาพ จาก rakluke.com