ข่าว

รัฐเร่งแก้ปัญหาขยะทางทะเล หลังถูกจัดอันดับ 6 ของโลก

 

 

โลกกำลังประสบภาวะวิกฤติในประเด็น “มลพิษทางทะเล” หรือ “ขยะทะเล” อย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ หรือกระทบต่อพันธุ์พืชและสัตว์แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจด้วย เพราะ “ขยะทะเล” ทำให้เกิดความเสียหายกับเรือ เครื่องมือประมง จำนวนสัตว์น้ำ การทำการประมง และความสวยงามของทัศนียภาพ จนส่งผลกระทบต่อการท่องที่เป็นรายได้หลักของประเทศอยู่ในขณะนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

มีการจัดอันดับของทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ระบุ ว่า คริสต์ศักราช 2015 หรือเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว ประเทศไทยมีขยะทางทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก ทำให้ จะต้องเร่งแก้ปัญหา โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีการจัด โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ไปติดตามรายละเอียดจากรายงาน