ธรรมะ How To… “ใช้ชีวิตด้วยปัญญา ย่อมนำความสุขมาให้”

ธรรมะ How To…

 

"การใช้ชีวิตด้วยปัญญา
ย่อมนำความสุขมาให้
การใช้ชีวิตด้วยอารมณ์
ย่อมทำให้จมอยู่กับความทุกข์"


ราช รามัญ
นักเขียนBestSeller

60-01-23-Dhumma-How-to-EP135