Breaking News ข่าว

สีสัน! วันจ่าย@ไชน่าทาวน์

วันที่ 26 ม.ค.60 ภาพบรรยากาศบริเวณถนนเยาวราช หรือไชน่าทาวน์ สถานที่สำคัญของคนไทยเชื้อสายจีน โดยวันนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องไปหาซื้ออาหาร ผลไม้ เครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนที่ร้านค้าต่างๆ จะหยุดยาวในช่วงวันตรุษจีนในวันที่ 28 ม.ค.60 นี้

โดยวันนี้ทีมข่าวสปริงออนไลน์ เก็บภาพบรรยากาศบริเวณศาลเจ้าแม่กวนอิม (มูลนิธิเทียนฟ้า) และ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) มาฝากก่อนเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนในวันเสาร์นี้

ตุรษจีน1

ตุรษจีน2

ตุรษจีน11

ตรุษจีน12   

ตุรษจีน6

ตุรษจีน7

ตุรษจีน4

ตุรษจีน3

ตุรษจีน10

ตุรษจีน8
ตุรษจีน14

ตุรษจีน5

ตุรษจีน9

ตุรษจีน19

ตุรษจีน15

   ตุรษจีน21

ตุรษจีน25

ตุรษจีน23 

ตุรษจีน26

ตุรษจีน27

ตุรษจีน28

ตุรษจีน29

ตุรษจีน33

ตุรษจีน30

ตุรษจีน31

ตุรษจีน13

ตุรษจีน22

ตุรษจีน17

ตุรษจีน18

ตุรษจีน12