มีอย.แน่นอน! วัคซีนพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์หวังบังคับใช้กฏหมายปี61

กรมปศุสัตว์ย้ำว่า วัคซีนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพ ผ่านมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.

วันนี้(18มี.ค ) นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยันว่า วัคซีนสำหรับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2561 เป็นวัคซีนที่มีมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของอย. กรมปศุสัตว์จะนำไปใช้พื้นที่ที่มีการเกิดโรค และจุดเสี่ยง ส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะฉีดในพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่จุดเกิดโรค จึงขอให้มั่นใจได้ว่า วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีเพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชน

สำหรับมาตรควบคุม และ หยุดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในทุกพื้นที่ คือ เมื่อพบโรคโดยมีผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการแล้ว ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่จะประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว เพื่อเร่งรัดกำจัดโรคให้แล้วเสร็จใน 2 เดือน ด้วยการฉีดวัคซีนในสุนัขและแมวให้ครอบคลุมทุกตัวทั้งมีและไม่มีเจ้าของ และในเดือนที่ 3 จะประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า และจะเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561