ข่าว

หนาวๆร้อนๆ! “สนามบินสมุย” ธนารักษ์พร้อมเจรจายกเลิกเช่าพื้นที่ ท้องถิ่นจี้เพิกถอน “เหตุรุกที่สาธารณะ” 

วันที่ 4 ก.พ.60 กรมธนารักษ์ พร้อมคืนพื้นที่ราชพัสดุสนามบินสมุยให้เป็นที่สาธารณะ และ เร่งนัดเจรจาบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)ยกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุโดยไม่ให้เอกชนฟ้องกลับได้ หลังจากคณะทำงานแก้ปัญหาที่ดินสนามบินสมุย มีมติให้กรมธนารักษ์ เพิกถอนที่ราชพัสดุพื้นที่เช่าทำสนามบินสมุยของบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด หรือ สายการบินบางกอกแอร์ พร้อมให้ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินระหว่างกรมธนารักษ์กับบริษัทการบินกรุงเทพภายใน 30 วัน 

นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยกับสปริงนิวส์ว่า ในส่วนของที่ดินของกรมธนารักษ์ที่อยู่ในพื้นที่สนามบินสมุยจำนวน 16 ไร่ซึ่งอยู่ช่วงส่วนปลายรันเวย์ของสนามบินนั้น เป็นที่ดินที่เริ่มต้นมาจากโรงเรียนที่ครอบครองพื้นที่ดังกล่าวมาตั้งแต่อดีตโดยขอให้กรมธนารักษ์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุให้โดยที่กรมธนารักษ์ไม่รู้ที่มาที่ไปของพื้นที่ดังกล่าวมาก่อน จึงขึ้นทะเบียนให้เพราะถือเป็นหน่วยราชการเหมือนกัน แต่เมื่อเกิดคดีความในขณะนี้แล้ว กรมธนารักษ์ก็พร้อมคืนพื้นที่ให้เป็นที่สาธารณะตามขั้นตอนกฎหมาย 

 

ส่วนการบอกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่กับเอกชน จะต้องมีการประชุมหารือร่วมกันทุกฝ่าย รวมทั้งบริษัทการบินกรุงเทพ ในฐานะบุคคลที่ 3 ที่เช่าพื้นที่ทำสนามบิน โดยต้องไปพิจารณาในรายละ เอียดของสัญญาว่า หากภาครัฐยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่จะต้องมีการปฏิบัติอย่างไรและทำได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้เอกชนฟ้องกลับได้ โดยจะมอบหมายให้ธนารักษ์จังหวัดไปหารือกับหน่วยงานพื้นที่ต่อไป 

สำหรับสัญญาเช่าที่ราชพัสดุระหว่างกรมธนารักษ์กับบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทำขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2542 มีระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตั้งแต่ปี 2542-2572 โดยมีนายภุชงค์ รุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในขณะนั้นลงนามร่วมกับนายประดิษฐ์ ทีฆกุล ตัวแทนบริษัทการบินกรุงเทพ มีนายวีระวุธิ ศรีเปารยะ ธนารักษ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีในขณะนั้น และนางสาวสำอาง เศรษฐสุข ลงนามในฐานะประธาน 

ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกาะสมุย เตรียมทำหนังสือถึงกรมธนารักษ์ ให้เพิกถอนที่ราชพัสดุ พร้อมยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินระหว่างกรมธนารักษ์กับบริษัทการบินกรุงเทพ ตามมติของสนช.

 

นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ให้สัมภาษณ์กับสปริงนิวส์ว่า ส่วนท้องถิ่นเกาะสมุย ประกอบด้วย อำเภอและเทศบาล เตรียมทำหนังสือถึงกรมธนารักษ์ให้ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาต ที่กรมธนารักษ์ นำที่ราชพัสดุจำนวน 16 ไร่ ที่มีลักษณะเป็นป่าพรุ ที่รองรับน้ำก่อนระบายลงสู่ทะเล ตั้งอยู่ปลายรันเวย์ท่าอากาศยานนานาชาติเกาะสมุย มาให้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เช่า ซึ่งเป็นการออกโฉนดทับที่สาธารณะประโยชน์ 

โดยการดำเนินการของส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาการดำเนินการตามที่คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ที่ประกอบด้วยนายอำเภอเกาะสมุย ตัวแทนกรมเจ้าท่า กรมที่ดิน และเทศบาลนครเกาะสมุย ที่มีการประชุมเมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา แต่หากกรมธนารักษ์เห็นว่ามีประเด็นอะไรจะชี้แจงก็สามารถนำเหตุผลชี้แจงกับสนช.ได้
 
นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย บอกอีกว่า ส่วนที่ดินที่ ป.ป.ช.ตรวจสอบและมีมติให้เพิกถอนยืนยันว่าไม่ใช่ที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ สนช.ตรวจสอบ เพราะที่ ป.ป.ช.ตรวจสอบเป็นที่ดินที่ บริษัท การบินกรุงเทพ รวมที่ดิน นส.3 ไปออกโฉนดจำนวน 51 แปลง และตอนนี้ ป.ป.ช.ได้ชี้มูลให้เพิกถอนที่ดินส่วนนี้ 2 แปลง ซึ่งกรมที่ดินก็เริ่มดำเนินการเพิกถอน 2 แปลงนี้ตามมติ ป.ป.ช.แล้ว