Breaking ข่าว

หลักการ “5ป” เพื่อชีวิตการทำงานที่มีความสุข

หนังสือพิมพ์ไลฟ์สไตล์ BLT ฟรีก็อปปี้ 2 ภาษา เครือสปริง กรุ๊ป ฉบับวันที่ 2-8 ก.พ. 2560

โดย : นุกูล ทะนวนรัมย์ ที่ปรึกษาพี่เลี้ยงวิทยากรฝึกอบรมการบริหารงานอย่างเป็นระบบและผู้ก่อตั้งเพจ Factory Management by Nukool

มนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติ ทั้งคิดต่างกัน เชื่อต่างกัน และทำต่างกัน ปัญหาทางใจในการทำงาน เช่น ปัญหาเรื่องการประสานงาน, เรื่องความสัมพันธ์, เรื่องการสื่อสาร หรือเรื่องความขัดแย้ง มันจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากจากความแตกต่างนี้ เราต้องเข้าใจ ทำใจ และรู้จักฝึกควบคุมจิตใจ หากเรายังต้องการทำงานอย่างมีความสุข ด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานในรูปแบบ "งานได้ผล คนก็เป็นสุข" ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้จักปรับใช้ หลักการ 5ป นี้

1.ปรับ

ปรับทัศนคติ วิธีคิด และมุมมองของตัวเรา เราต้องเข้าใจว่า คนแต่ละคนมีความต่างกัน การที่เขาเหล่านั้นจะเปลี่ยนตัวเขามาหาเรา เป็นเรื่องยากมาก การปรับตัวเราไปหาเขาจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายและควบคุมได้ง่ายกว่า

2.เปลี่ยน

เปลี่ยนพฤติกรรมและการแสดงออกของเรา ให้เป็นคนที่มึบุคลิกชัดเจน มีสไตล์ที่โดดเด่น ตรงไปตรงมา แต่นั่นไม่ได้รับประกันว่าคนอื่น ๆ ในที่ทำงานเขาจะปลื้มเรา เราจึงต้องรู้จักดัดหรือเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างของเรา เพื่อให้ตรงกับจริตของคนรอบข้างด้วย

3.ปลง

จงมีความหวัง แต่อย่าได้คาดหวังว่าอะไร ๆ จะเป็นดั่งใจเราต้องการ หรืออย่าคาดหวังว่าทุกคนจะคิด และเห็นกับเราด้วยทุกอย่าง แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีแค่ไหน เพราะมันเป็นไปไม่ได้เลย นี่คือ ความจริงของชีวิตทำงาน ดังนั้น ฝึกปลงไว้บ้างก็ดี

4.ปล่อยวาง

มันเป็นของมันเช่นนั้นเอง ทั้งหมดที่กล่าวมา มันคือ ธรรมชาติ เป็นกฎของ Normal ability ทุกอย่างเป็นแบบนั้นมาตั้งนานแล้ว เมื่อทำอะไรไม่ได้ ก็ต้องปล่อยวาง ปล่อย ๆ บ้างอย่ามัวแต่วิตก

5.ไป

สุดท้ายแล้ว ถ้าคุณพยายามทำทุกวิถีทางแล้ว ทั้งปรับ เปลี่ยน ปลง แต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลย ก็ควรไป จงอย่าวิจารณ์นายจ้าง ถ้าทำงานกับเขาแล้วไม่มีความสุข ก็ลาออก #พระราชดำรัสของในหลวง

 

-หนังสือพิมพ์ไลฟ์สไตล์ BLT ฟรีก็อปปี้ 2 ภาษา แจก 150 จุดทั่วกรุงเทพฯ ทุกเช้าวันพฤหัสฯ-

P16

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน