ข่าว

บรรยากาศเวียนเทียนเนื่องใน “วันมาฆบูชา” ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

วันที่ 11 ก.พ.60 บรรยากาศเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร โดยวัดราชบพิธฯ จัดพิธี “จุดเทียน-รุ่ง” สืบทอดมาแต่โบราณกาล เพื่อแสดงตนเป็นพุทธมามกะในวันมาฆบูชา วันสำคัญของศาสนาพุทธวันหนึ่ง

ทั้งนี้ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ร่วมกับ กรมการศาสนาและกระทรวงมหาดไทย ขอเชิญพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" เป็นครั้งแรก

เวียนเทียน-7

เวียนเทียน-6

เวียนเทียน-8

เวียนเทียน-4

เวียนเทียน-1

เวียนเทียน-3

เวียนเทียน-5