“ไทยพาณิชย์” เปิดโครงการ “SCB ITP รุ่นที่ 2” เสริมแกร่งผู้ส่งออกไทยสู่เวทีโลก

ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดโครงการ SCB Intelligent Trade Program รุ่นที่ 2 หลักสูตรเสริมศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถผู้ส่งออกไทยสู่เวทีโลก

ธนาคารไทยพาณิชย์ ผนึก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) สานต่อโครงการ SCB Intelligent Trade Program (SCB ITP) รุ่นที่ 2 หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในตลาดโลกให้กับผู้ส่งออกไทย โดยหลักสูตรได้รับการออกแบบเนื้อหาที่ครอบคลุมองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งออกในด้านต่างๆ อย่างเข้มข้น อาทิ การทำธุกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ กลยุทธ์การเจาะตลาดกฎระเบียบการค้าการลงทุนที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ และการต่อยอดธุรกิจออนไลน์ในตลาดโลก

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

นอกจากหลักสูตรดังกล่าว จะช่วยพัฒนาเครือข่ายผู้ส่งออกไทยให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยมีนางสาวจันทร์เพ็ญ วิชชิจันทกรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย SME Business Solution ธนาคารไทยพาณิชย์ นายสรกิจ มั่นบุปผชาติ รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรมการผลิต นางจินตนันท์ พงศ์ธไนศวรรย์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าร่วมหลักสูตรกว่า 70 คน