ข่าว

เเสงเเละเงาธรรม@วันมาฆบูชา

วันที่ 11 ก.พ.60 บรรยากาศการเวียนเทียนที่พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เนื่องในวันมาฆบูชา ชาวพุทธหลากสารทิศมาร่วมระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" เป็นครั้งแรก

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

221277 221278 221279 221280 221281 221282 221283 221284 S__6300255 S__6300256 S__6300257 S__6300258 S__6300259 S__6300260