ข่าว ข่าวภาคใต้

ชาวบ้าน ค้าน! เพิ่มเที่ยวบินสนามบินสมุย

ชาวบ้านร้อง! สำนักงานการบินพลเรือน ประธาน สนช.ระงับเพิ่มเที่ยวบินสนามบินสมุยจาก 50 เที่ยวบิน เป็น 73 เที่ยวบินต่อวัน

วันที่ 15 ก.พ.60 พลเรือเอกภวัต วิชัยดิษฐ ข้าราชการบำนาญ ในฐานะตัวแทนชาวบ้านรอบๆสนามบินสมุย ส่งหนังสือ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประธานคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน และประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอให้ระงับการเพิ่มเที่ยวบินสนามบินสมุยจาก 50 เที่ยวบินเป็น 73 เที่ยวบิน

เนื่องจากปัจจุบันมีเที่ยวบินลง ณ สนามบินสมุย 50 เที่ยวบิน จำนวนขึ้น-ลงของเครื่องบิน 100 เที่ยว โดยเริ่มมีเสียงเครื่องบินลง ณ สนามบินสมุย เที่ยวแรกเวลาประมาณ 05.45 น. และเที่ยวสุดท้ายขึ้นบินจากสนามบินสมุยเวลาประมาณ 22.00 น. แต่ยังมีเครื่องบินขึ้น-ลง หลังจากนั้นอีกหลายเที่ยวในทุกวัน บางวันมีเสียงเครื่องบิน ขึ้น-ลง หลังเที่ยงคืน ทำให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนจากมลพิษทางเสียงมากเกินไป โดยรอบๆสนามบินสมุยมีทั้งชุมชน โรงเรียน วัด และมูลนิธิเด็กพิเศษเกาะสมุย

หนังสือร้องเรียนยังระบุว่า ชาวบ้านรอบสนามบินสมุย ยังสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ที่เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเช่าที่พัก หากมีเสียงดังจนรบกวนการพักผ่อนก็จะย้ายที่พัก นอกจากนี้ได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนของความดังของเสียงเครื่องบิน ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ที่พักอาศัย

ทั้งนี้ หนังสือยังระบุว่า ที่ผ่านมาบริษัทการบินกรุงเทพ ไม่เคยชี้แจงผลกระทบของเสียงเครื่องบินในการเพิ่มเที่ยวบิน ขณะที่การขัดรับฟังความเห็นของประชาชน ก็ไม่ได้สอบถามผู้เดือดร้อนรอบสนามบินอย่างแท้จริง ทำให้ชาวบ้านผู้เดือดร้อน มีส่วนร่วมน้อยมาก

นอกจากนี้บริษัทไม่เคยประชุมชาวบ้านรอบๆสนามบิน เพื่อชี้แจงหรือชดเชยความเดือดร้อนของชาวบ้าน อย่างเป็นทางการและเป็นรูปธรรมมาก่อน มีเพียงการชดเชยเป็นรายบุคคลที่มาร้องเรียนเท่านั้น ที่ผ่านมาชาวบ้านรอบๆสนามบินเห็นว่าถ้าพอจะทนได้ก็ทน จนปัจจุบันชุมชนรอบๆสนามบินสมุย เปรียบเหมือน "กบที่ถูกต้ม"

หนังสือร้องเรียนระบุอีกว่า จากการที่ได้มีการดำเนินการประชุมชาวบ้านบ้านบางรักษ์และชาวบ้านชุมชยพังบัว ที่เดือดร้อน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ.2559 เห็นควรให้มีการบรรเทาความเดือดร้อนในอนาคตอันใกล้ ด้วยการระงับปรับเพิ่มเที่ยวบินสูงสุดของบริษัท การบินกรุงเทพ จาก 50 เที่ยวบินต่อวันเป็น 73 เที่ยวบินต่อวัน หากมีการเพิ่มเที่ยวบินโดยเอาผลประชาพิจารณ์เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2559 ตามข้อ 1 มาเป็นเหตุผลในการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินจาก 50 เที่ยวบินต่อวันเป็น 73 เที่ยวบินต่อวันแล้ว ประชาชนจำเป็นต้องดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครองต่อไป 

ขณะเดียวกันยังขอให้มีผู้สังเกตการณ์ ดำเนินการตรวจสอบ การปฏิบัติของบริษัทการบินกรุงเทพ ณ บ้านบางรักษ์ บ้านพังบัว สนามบินสมุย เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ชาวบ้านรอบๆสนามบินเกาะสมุยด้วย