"สระสุวรรณชาด" ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทุนพระราชทานของ "ในหลวง ร.9"

06 พ.ค. 2561 เวลา 4:08 น.

สระสุวรรณชาด สระว่ายน้ำสำหรับการบำบัดและฟื้นฟูร่างกายสุนัขที่ป่วยด้วยโรคกระดูกและโรคระบบประสาท สร้างโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากทุนพระราชทานของในหลวง ร.9

สระสุวรรณชาด สระว่ายน้ำสำหรับบำบัดและฟื้นฟูร่างกายสุนัขที่ป่วยด้วยโรคกระดูกและโรคระบบประสาท สร้างโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากทุนพระราชทานของในหลวง ร.9 ซึ่งในวันนี้กระปุกดอทคอมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสถานที่ให้มากขึ้น ไว้เป็นข้อมูลให้กับผู้ที่มีสุนัขที่ป่วยด้วยโรคกระดูกและโรคระบบประสาทได้ศึกษากันค่ะ

ที่มาโครงการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดง ให้เป็นทุนในการก่อสร้าง “สระสุวรรณชาด” ซึ่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548 และแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2548

โดยการออกแบบสระว่ายน้ำนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานคำแนะนำในการออกแบบตามหลักวิชาการ และนำแบบสระว่ายน้ำของสุนัขทรงเลี้ยง ณ วังไกลกังวล มาเป็นต้นแบบ พร้อมทั้งพระราชทานชื่อสระน้ำนี้ว่า “สระสุวรรณชาด” ตามชื่อสกุลครอบครัวของคุณทองแดง

ซึ่งในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดสระสุวรรณชาด ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงพาคุณทองแดง มาร่วมพิธีเปิดสระในครั้งนั้นด้วย