เกาะติดภารกิจสำรวจโพรง “ดอยผาหมี” พร้อมเคลียร์พื้นที่ให้เฮลิคอปเตอร์ลงจอด

สปริงนิวส์พาท่านผู้ชมเกาะติดปฏิบัติการเดินเท้าสำรวจโพรงบนดอยผาหมี ซึ่งเป็นดอยที่คาดว่ามีโอกาสที่จะพบผู้ประสบภัยทั้ง 13 ชีวิต โดยปฏิบัติการแรกคือการสำรวจพื้นที่เพื่อทำเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และอีกปฏิบัติการคือการนำเครื่องมือขึ้นไปบนพื้นที่ซึ่งไม่สามารถเคลื่อนย้ายโดยกำลังคนได้เพราะพื้นที่มีความลาดชันสูง ติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน