ข่าวภาคใต้

ตั้งทีมประสานดูแลเอกสาร-พิธีกรรม เหตุเรือล่ม ที่วัดโฆษิตวิหาร

ผลการประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์อำนวยอำนวยความสะดวกพิธีกรรมทางศาสนา เมื่อ 09.30 น. โดยมีรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน

1.ศูนย์อำนวยการจัดตั้ง ณ วัดโฆษิตวิหาร โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยประสานงานหลัก จะจัดตั้งชุดทีมประสานงานจากกรมศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มูลนิธิกุศลธรรม ศูนย์TAC และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งเรื่องเอกสารและพิธีกรรมจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และเดินทางกลับประเทศพร้อมอัฐิ ซึ่งจะส่งต่อให้ศูนย์ประสานงานที่สนามบินดูแลอำนวยความสะดวกต่อไป

2.เทศบาลนครภูเก็ตจะอำนวยความสะดวกจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎรไปคอยบริการออกใบมรณบัตรที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและที่วัดโฆษิตวิหาร

3.วัดที่ประกอบพิธีฌาปนกิจมีทั้งหมด 15 วัด ทำพิธีเผาได้สูงสุดวัดละ 2 ศพ/วัน ยกเว้น วัดม่าหนิก เผาได้ 4 ศพ/วัน

4.หากนับถือศาสนาคริสต์ และญาติและครอบครัวประสงค์จะฝังที่จ.ภูเก็ต สามารถฝังได้ที่สุสานคริสเตียน

5.พิธีทางศาสนาอิสลาม จะมีมัสยิดทั้งหมด 58 แห่งและมีโต๊ะอิหม่ามประจำในแต่ละมัสยิดดูแลทำพิธีให้

5.กรณีนำศพกลับประเทศ จะมีบริษัทสกายเทรด เซอร์วิส ซึ่งบริการด้านการขนส่งคาโก้ อำนวยความสะดวกในการนำศพกลับประเทศ บริการครบวงจรตั้งแต่แพคหีบห่อ และเอกสารทั้งต้นทางและปลายทาง

6.ฝ่ายกระทรวงต่างประเทศจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการแปลเอกสารแต่รับรองต่างๆทุกชนิด

7.สำหรับค่าธรรมเนียมการต่ออายุวีซ่า ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประสบภัยทุกกรณี

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน