Breaking ข่าว

ห่วงน้ำลุ่มเจ้าพระยาน้อยกระทบนาปรัง พณ.ตีปี๊บ!ขายข้าวให้เม็กซิโกได้หมื่นตัน

วันที่ 15 มี.ค.60 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯเตรียมแผนลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2559/60 หลังจากลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการเพาะปลูกข้าวแล้ว 5.35 ล้านไร่ เกินจากแผนการเพาะปลูกข้าวนาปรังที่วางไว้ 2.67 ล้านไร่ ซึ่งในจำนวนนี้มีพื้นที่เพาะปลูกข้าว 2.2 ล้านไร่ ต้องเฝ้าระวังหรืออาจเสียหายทั้งหมด โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง 105 อำเภอ ครอบคลุม 34 จังหวัด อยู่นอกเขตชลประทานที่น้ำต้นทุนอาจจะไม่เพียงพอ

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ส่วนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 แผนทั้งประเทศ 12.76 ล้านไร่ ปลูกจริงสูงกว่าแผน 3% หรือประมาณ 13.16 ล้านไร่ ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรังทั้งประเทศ รวมทั้งสิ้น 9.90 ล้านไร่ มากกว่าแผน 2.97 ล้านไร่ แบ่งเป็น ในเขตชลประทานมีการทำนาปรังไปแล้ว 7.33 ล้านไร่ มากกว่าแผนที่วางไว้ 3.33 ล้านไร่ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จากแผนที่วางไว้ 4 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทานมีการเพาะปลูกข้าวนาปรังไปแล้ว 2.57 ล้านไร่ น้อยกว่าแผน 0.36 ล้านไร่


นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  เรื่อง มาตรการยกเว้นภาษีสำหรับโควต้านำเข้าข้าว 5 ประเภท โดยคิดภาษีนำเข้า 0% รวม 5 ประเภทปริมาณ 150,000 ตัน และบริษัทเอกชนผู้นำเข้าได้รับสิทธินำเข้าไม่เกิน 10,000 ตัน/ราย มาตรการนี้ใช้ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งการจัดสรรโควต้าเป็นลักษณะที่ผู้นำเข้ารายใดยื่นก่อนได้สิทธิก่อน และผู้นำเข้าแต่ละรายสามารถยื่นขอใช้สิทธิได้ที่กระทรวงเกษตรปศุสัตว์ของเม็กซิโก  ซึ่งการตัดสินใจเปิดโควต้านำเข้าข้าว เพื่อให้ราคาสินค้าในตลาดต่ำลงตอบสนองความต้องการตลาดในประเทศเม็กซิโก ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีกับการส่งออกข้าวไทย  ซึ่งไทยได้รับการจัดสรรโควต้าในพิกัด 1006.30.99 ประเภทข้าวขาวเมล็ดยาว แต่เม็กซิโกก็ให้สิทธิแก่ประเทศอื่นๆ ด้วย ได้แก่ อาร์เจนติน่า อินเดีย อิตาลี อุรุกวัย เวียดนาม และสหรัฐฯ

โดยปี 2559 เม็กซิโกนำเข้าข้าวขาวเมล็ดยาวจากไทยเป็นอันดับที่ 4  รองจาก สหรัฐฯ อุรุกวัย และอาร์เจนติน่า  โดยมีปริมาณ 7,690 ตัน หรือส่วนแบ่งตลาด 3.32% มูลค่า 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งแง่ปริมาณลดลง 50% และแง่มูลค่าลดลง 53.65% เนื่องจากเสียภาษีการนำเข้านอกโควต้าจากทุกประเทศต้องเสียภาษี 20% ดังนั้นเป็นโอกาสดีที่เม็กซิโกเปิดโควตานำเข้าข้าว สอดคล้องกับที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีโครงการขยายตลาดข้าวไทยในเม็กซิโกร่วมกับผู้นำเข้า/ห้างสรรพสินค้าคอสท์โก เม็กซิโก ที่มี 37 สาขา ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักและติดตลาดเพิ่มขึ้น และตั้งเป้าเพิ่มปริมาณส่งออกข้าวไปเม็กซิโกเป็น 10,000 ตันในปี 2560