นายกฯ นำถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

นายกฯนำถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี

วานนี้ เมื่อเวลา 06.50 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา มีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โดยมีองคมนตรีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการในพระองค์ประธานองค์กรอิสระ ปลัดกรุงเทพ มหานคร ปลัดทุกกระทรวง รัฐวิสาหกิจและประชาชนทั่วไปกว่า 3,500 คน เข้าร่วมในพิธี

ในประรำพิธีได้อัญเชิญพระพุทธรูปพระพุทธพระบรมมหาจักรีศรีภูมิพลมหาราช และนิมนต์พระสงฆ์ สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์ และสามเณร 670 รูป จากวัดต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครรับบิณฑบาตโดยมีการจัดกิจกรรมพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศซึ่งในส่วนภูมิภาคจัดที่ศาลากลางทุกจังหวัด

ต่อมาเวลา 07.50 น. ที่เวทีใหญ่ท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเวลา 08.00 น. นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธี ร้องเพลงชาติ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะแล้วถวายความเคารพ ก่อนกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณฯใจความสรุปว่า “ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริต

จะมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตลอดไป”

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ถัดมา นายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แล้วถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10