กรมอนามัย หนุน “พรบ.นมผง” ปกป้องทารก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้างสรรพสินค้า ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายนมผง จังหวัดนครปฐม

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ณ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าในจังหวัด ว่า พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายใหม่ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งกฎหมายมีเจตนารมณ์เพื่อกำหนดมาตรการสำหรับควบคุมวิธีการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

โดยคาดหวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะแม่และครอบครัวได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมสำหรับทารก ผ่านวิธีการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมของผู้ประกอบธุรกิจ ประกอบการตัดสินใจเลือกอาหารให้กับลูกน้อยของตน เนื่องจากช่วงวัยทารกและเด็กเล็กเป็นช่วงอายุที่บอบบางและจำเป็นต้องได้รับอาหารที่ดีและเหมาะสมที่สุด ซึ่งเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 เดือน ควรได้กินนมแม่อย่างเดียว และหลัง 6 เดือนให้กินนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยไปจนถึง 2 ปีหรือนานกว่านั้น ส่วนอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กที่นำมาใช้ทดแทนนมแม่ ควรจะใช้ในกรณีจำเป็นและใช้อย่างเหมาะสม

กรมอนามัย ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนกฎหมายจนมีความก้าวหน้าในหลายประการ ได้แก่

-การจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุขประกอบพระราชบัญญัติฯ เพื่อทำให้เนื้อหาสาระของกฎหมายมีความสมบูรณ์
-มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
-มีการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกจังหวัดเพื่อสร้างความเข้าใจในเจตนารมย์และสาระของกฎหมาย จะได้ใช้ประโยชน์จากกฎหมายในการช่วยปกป้องแม่และครอบครัวได้ -วางระบบเพื่อเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน