ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมทางหลวงชนบท แจ้งเตือน ถนนในนครพนม ผ่านไม่ได้ 3 เส้นทาง

จากสถานการณ์อุทกภัย ในจังหวัดนครพนม ส่งผลให้ถนนจำนวน 6 สายได้รับผลกระทบ โดยมี 3 เส้นทางไม่สามารถใช้สัญจรผ่านได้

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัย ขณะนี้ว่า มีถนนทางหลวงชนบทประสบอุทกภัย 1 จังหวัด คือ จังหวัดนครพนม โดยมีถนนที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 6 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 3 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 3 สายทาง ดังนี้

– ทางหลวงชนบทสาย นพ.4017 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2390-บ้านหนองเทา อำเภอศรีสรคราม,ท่าอุเทน (กม.ที่ 4+090-7+550) ระดับน้ำท่วม 5 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)
– ทางหลวงชนบทสาย นพ.3065 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 – บ้านหนองสาหร่าย อำเภอบ้านแพง,ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (กม.ที่ 2+200-3+375) ระดับน้ำท่วม 40 เซนติเมตร (กม.ที่ 4+600-4+700) ระดับน้ำ 10 เซนติเมตร และ (กม.ที่ 7+300-7+350) ระดับน้ำท่วม 40 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
– ทางหลวงชนบทสาย นพ.3042 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 – บ้านคำสะอาด อำเภอท่าอุเทน,ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (กม.ที่ 3+700-5+850) ระดับน้ำท่วม 25 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)
– ทางหลวงชนบทสาย นพ.4059 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2032 – บ้านไทยสบาย อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (กม.ที่ 9+850-10+025) ระดับน้ำท่วม 50 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
– ทางหลวงชนบทสาย นพ.4061 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2417-บ้านข่า อำเภอนาทม,ศรีสงคราม,อากาศอำนวย (กม.ที่ 6+400-8+500) ระดับน้ำท่วม 30 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)
– นพ.005 สะพานชุมชนข้ามห้วยบังฮวก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ระดับน้ำท่วม 35 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

ปัจจุบันหน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการสัญจรเบื้องต้นแล้ว

นอกจากนี้ ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ร่วมกับ แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี ได้ดำเนินการติดตั้งสะพานเบลีย์ตรงจุดที่ติดตั้งท่อกาลักน้ำบนถนนภายในเขื่อนแก่งกระจานของกรมชลประทานแล้วเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งการวางท่อกาลักน้ำได้ดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว และหากท่อกาลักน้ำแล้วเสร็จสามารถปล่อยน้ำข้ามถนนดังกล่าว ลอดใต้สะพานเบลีย์ได้ทันที ส่งผลให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ด้านในและยานพาหนะต่างๆจะสามารถสัญจรไป – มาได้ตามปกติ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัย และโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือนระดับน้ำหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทาง ท่านผู้ใช้เส้นทางสามารถขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่ สายด่วนทางหลวงชนบท 1146