ก.วิทย์ฯ ตั้ง หิรัญ รดีศรี เป็นกรรมการ คลายปมจัดหา ธีออส-2

รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน ธีออส-2 เป็นประโยชน์ต่อชาติ ไม่มีทุจริตคอรัปชั่น ตั้ง ศ.พิเศษ หิรัญ รดีศรี เป็นประธานกรรมการพิจารณาการดำเนินการจัดหาโครงการ ขอทุกฝ่ายร่วมหาทางออก เชื่อปรารถนาดีต่อชาติเหมือนกัน

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) พร้อม รศ.ดร.วีระพงษ์​ แพสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(จิสด้า) นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) และนายสุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ อดีตผู้สังเกตุการณ์โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา(ธีออส – 2) ร่วมกันแถลงการดำเนินการจัดหาโครงการธีออส – 2 ของ จิสด้า โดย ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า โครงการธีออส – 2 ทุกฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่าเป็นระบบที่มีประโยชน์ แต่อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างรวมทั้งข้อกังวลใจจนนำไปสู่การลาออกของคณะผู้สังเกตุการณ์ แต่ยืนยันว่าไม่มีการทุจริตแน่นอน ดังนั้นเพื่อร่วมกันหาทางออกตนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการจัดหาโครงการธีออส – 2 มี ศ.พิเศษ หิรัญ รดีศรี เป็นประธานและมีกรรมการ ประกอบด้วยนายกฤษฏา บุณยสมิต สำนักอัยการสูงสุด น.ส.ชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราช การกระทรวงการคลัง นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นายสุระ พัฒนเกียรติ มหาวิทยาลัยมหิดลและนายบำรุง ตันจิตติวัฒน์ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง กระทรวงการคลัง โดยมีหน้าที่และอำนาจพิจารณารวมทั้งเสนอแนะการดำเนินการจัดหาโครงการธีออส – 2และปฎิบัติงานอื่นใดตามที่ รมว.วท.มอบหมาย ทั้งนี้ให้กรรมการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

รมว.วท.กล่าวต่อว่า การจัดหาธีออส – 2 มี 3 – 4 ประเด็นที่คณะผู้สังเกตุการณ์ไม่สบายใจ แต่จิสด้า ก็มีหลักฐาน แต่ วท.อยากให้ร่วมกันหาทางออก กรรมการที่ตั้งขึ้นจะมาช่วยคลี่คลายข้อขัดแย้ง เพราะทุกฝ่ายล้วนปรารถนาดีต่อประเทศชาติ ยืนยันว่าธีออส – 2 มีความจำเป็นสำหรับประเทศไทยเพื่อนำพาประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 และตนพร้อมทำงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้ธีออส – 2 ออกมาดีที่สุด

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ด้านนายประมนต์ กล่าวว่า ธีออส – 2 เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ขณะที่ วท.ก็ได้พิสูจน์ว่ามีความจริงใจในการแก้ปัญหาความขัดแย้งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น การตั้งกรรมการกลางที่ตั้งขึ้นมาก็เพื่อทำให้โครงการธีออส – 2 มีความชัดเจนโปร่งใส