“น้ำมันเต็มลิตร” แอพพลิเคชั่น แนะนำ ป้องกันการถูกเอาเปรียบ [คลิป]

สำหรับผู้ใช้รถที่มองหาปั๊มน้ำมันที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ สามารถเสิร์ชหาผ่านแอพพลิเคชัน “น้ำมันเต็มลิตร” ที่กระทรวงพาณิชย์ จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถ

Application น้ำมันเต็มลิตร บอกเราได้ว่ามีสถานีบริการน้ำมันที่อยู่ที่ใดบ้าง นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาสถานที่ที่ต้องการโดยระบุชื่อสถานีบริการ, ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ LPG หรือ NGV ร้านค้าสะดวกซื้อ ธนาคาร และตู้กดเงินสด ที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการ เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง และ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในจัดทำ Application “น้ำมันเต็มลิตร” เพื่ออำนวยความสะดวก และ เพิ่มอำนาจต่อรองให้แก่ประชาชนได้ทราบว่าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับป้ายน้ำมันเต็มลิตรตั้งอยู่ในตำแหน่งใดของประเทศไทย จะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานีบริการน้ำมันในอนาคต

โครงการ “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” เป็นโครงการที่กำกับดูแลมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการให้ถูกต้อง และได้มาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ครบถ้วนถูกต้อง ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านปริมาณและราคา เกิดความเป็นธรรม ปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า 3,700 แห่ง ทั่วประเทศ