นักวิชาการ เสนอระเบียบจดทะเบียนคนเกิด ในรพ.แก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ

อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข ออกระเบียบ สิทธิการจดทะเบียนแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ

รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนจิตรา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และ เป็นนักวิจัยที่ติดตามให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของบางกอกคลินิกนิติธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึง ปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และผลกระทบการดำเนินชีวิตของผู้ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ในงานเสวนาการจัดการสิทธิอันจำเป็นของทายาทรุ่น 2 จากเมียนมา ผ่านกรณีศึกษา “หม่อง ทองดี” เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปกฎหมายและนโยบายของรัฐไทย ซึ่งประเทศไทยมีบุคคลที่มีปัญหาการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่อพยพมาจากเมียนมาเมื่อครั้งที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบ และเมื่อคลอดบุตรหลานในประเทศไทย หรือ ทายาทรุ่น 2 ก็จะตกเป็นคนไร้รัฐโดยสิ้นเชิงหากเกิดนอกโรงพยาบาล หรือในขณะผู้ที่เกิดในโรงพยาบาล แม้จะเป็นผู้มีรัฐ แต่ยังคงประสบกับปัญหาความไร้สัญชาติ จึงเสนอแนะเรื่องของการปฏิรูปขั้นตอนใหม่ และการกำหนดระเบียบการจดทะเบียนคนเกิดในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข โดยการรับรองการเกิด เพื่อออกสูติบัตร ซึ่งมองว่าจะสามารถช่วยลดและแก้ปัญหาสัญชาติให้กับเด็กที่เกิดในประเทศไทยได้

สำหรับกรณีของ นายหม่อง ทองดี เป็นทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้อพยพ คือเกิดในประเทศไทยจากพ่อแม่ที่เป็นผู้อพยพในช่วงเวลาที่เกิดความไม่สงบ แต่ว่าเกิดนอกโรงพยาบาล หม่องจึงตกเป็นคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ เพราะไม่อาจสืบสิทธิในสัญชาติตามพ่อและแม่ที่เป็นผู้มีสถานะคนไร้รัฐ เข้าเมืองไทยมาแบบผิดกฎหมาย การกำหนดสิทธิ์ในสัญชาติโดยหลักสืบสายโลหิตของหม่องจึงทำไม่ได้ ในขณะที่การใช้สิทธิ์ในสัญชาติไทยก็ทำไม่ได้ แต่ด้วยการคว้าแชมป์เครื่องบินกระดาษ จากการแข่งขัน เครื่องบินกระดาษพับ ประเภทบุคคลทั่วไป และได้รับรางวัลชนะเลิศ เมื่อ 10 ปีก่อน ส่งผลให้หม่องมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอสัญชาติไทยในกรณีทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศ

ซึ่งล่าสุดทางอธิบดีกรมการปกครองได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้กับประเทศ ให้นำไปยื่นทางอำเภอเพื่อขอสัญชาติไทยตามกระบวนการขั้นตอนต่อไป ซึ่งทาง หม่องเองก็มั่นใจว่าจะได้รับสิทธ์การมีสถานะการเป็นคนไทยทันก่อนที่จะเดินทางเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2562 นี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน