ข่าวดี! กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทยไปทำงานไต้หวัน

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครชายไทยไปทำงานในไต้หวัน กับบริษัท Kingwhale Corporation ตำแหน่ง พนักงานผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 23,843 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้างงาน 1-3 ปี สมัครฟรีตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กันยายน 2561

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครพนักงานผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อไปทำงานที่ไต้หวันกับบริษัท Kingwhale Corporation ซึ่งประกอบกิจการสิ่งทอและฟอกย้อม จำนวน 10 อัตราและขึ้นบัญชีสำรองอีก จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 22,000 เหรียญไต้หวัน (TWD) หรือประมาณ 23,843 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 : 1TWD = 1.0838 บาท) คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 20-45 ปี วุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป พ้นภาระการรับราชการทหาร สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่ยาว ไม่บอดสี สภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ระยะเวลาจ้างงาน 1-3 ปี การทำงานล่วงเวลาเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไต้หวัน คนหางานรับผิดชอบค่าอาหารและที่พัก เดือนละ 2,500 เหรียญไต้หวัน บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทำเรื่องเข้าไต้หวัน เมื่อทำงานครบ 30 วัน และค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งจัดอาหารว่างให้ฟรีช่วงทำงานล่วงเวลา หลักฐานการสมัครอย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว

4.สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

5.สำเนาวุฒิการศึกษา

6.หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร

สมัครงานได้ด้วยตนเองพร้อมยื่นหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2561 ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10

นายอนุรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Skype ในวันที่ 11 กันยายน 2561 และขอย้ำเตือนคนหางานว่าอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดส่งไปทำงานได้ โดยต้องเสียค่าบริการต่างๆ เนื่องจากเป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งไปทำงานโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งหากได้รับการคัดเลือกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น เช่น ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าวีซ่า ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000 บาท

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร.02-245-1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน