กรมอุทยานฯ เตรียมตั้งคณะทำงานจัดการและอนุรักษ์นกเงือก

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้เชี่ยวชาญด้านนกเงือก เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการจัดการอนุรักษ์นกเงือก”

29 ส.ค.61 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวางแผนอนุรักษ์ โดยมีผู้เข้าร่วม 35 คน จาก 28 องค์กร รวมถึงตัวแทนจากภาครัฐ องค์กรเอกชน นักชีววิทยา นักพันธุศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าสัตว์ป่า ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับนกเงือก เป็นนกขนาดใหญ่ที่พบเห็นได้ทั่วไปในเอเชียและแอฟริกา ซึ่งในหลายพื้นที่มีการสูญพันธุ์ของนกเงือกมากขึ้น จึงมีการก่อตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านนกเงือกภายใต้ IUCN Species Survival Commission เพื่อใช้องค์ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการชี้แนะแนวทางเพื่อการอนุรักษ์นกเงือกที่ถูกคุกคาม ทั้งนี้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญตั้งเป้าหมายให้ความสำคัญในระยะแรกเพื่อการอนุรักษ์นกเงือกที่ถูกคุกคามอย่างรุนแรงและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างมาก

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า เรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนการอนุรักษ์นกเงือกในภูมิภาค เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัยของนกเงือกและลดการค้า เรากำลังมุ่งเป้าในการปล่อยนกเงือกสายพันธุ์ที่สำคัญคืนสู่ธรรมชาติ และเรายังตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัย และการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยตั้งเป้าหมายที่จะจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการอนุรักษ์นกเงือกเพื่อเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้เรายังมีแผนที่จะจัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับนกเงือก เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติ เรื่อง การจัดการและการอนุรักษ์นกเงือก วันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการเดินหน้าเพื่อรักษาสายพันธุ์นี้ต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน