ปภ.แนะพื้นที่เสี่ยง เตรียมรับมือ พายุไต้ฝุ่น “มังคุด”

ปภ.เตือนประชาชน เตรียมความพร้อมรับมือ พายุ ไต้ฝุ่น มังคุด ติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยจากพยากรณ์อากาศ หากมีฝนตกต่อเนื่องสังเกตระดับน้ำที่ผิดปกติ เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง พร้อมวางแผนการอพยพ เตรียมอาหารแห้ง ยารักษาโรค

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีเตรียมพร้อมรับมือและการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย การเตรียมพร้อมรับมือควรปฏิบัติ ดังนี้

1.ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2.สังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติเพื่อเตรียมรับมือทันท่วงที

3.จัดเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ใช้ในช่วงน้ำท่วม อาทิ อาหารแห้ง ยารักษาโรค จัดเก็บเอกสารสำคัญไว้ในซองกันน้ำ อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน

4.จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้ไว้ยึดเกาะพยุงตัวเดินลุยน้ำท่วม อาทิ ยางรถยนต์ แกลลอนน้ำ นำกระสอบทรายมาจัดทำคันกั้นน้ำ พร้อมตรวจสอบให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ

5.กำจัดวัชพืชและขยะมิให้อุดตันท่อระบายน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็ว

6.ขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นที่สูง ให้พ้นจากระดับน้ำท่วม อพยพสัตว์เลี้ยงและเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย

7.ปิดสวิซไฟและสับคัตเอาท์ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ทำให้ถูกไฟฟ้าดูด

 

การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย ควรปฏิบัติ ดังนี้

1.สวมรองเท้าบูททุกครั้งที่เดินลุยน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษและวัสดุมีคม

2.ระมัดระวังสัตว์พิษที่อาจหนีน้ำเข้ามาอาศัยในบ้าน โดยเฉพาะบริเวณใต้ตู้ รองเท้า ผ้าเช็ดเท้า

3.ไม่ประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเชี่ยว เพื่อป้องกันการจมน้ำเสียชีวิต

4.ไม่ขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูง

ทั้งนี้ ประชาชนควรหมั่นติดตามพยากรณ์อากาศและสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ รวมถึงเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีเมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย จะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความปลอดภัย