“ปู่คออี้” เศร้า! ไม่ได้กลับถิ่น รับสินไหมทดแทนวันนี้ [คลิป]

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ปู่คออี้และพวก เฉลี่ยรายละ5หมื่นบาท แต่ไม่อนุญาตให้กลับเข้าไปสร้างที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่เดิม

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในคดีนายโคอิ หรือ คออี้ มีมิ กับพวกรวม 6 คน ฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และพวกรวม 2 คน ให้ชดใช้ค่าเสียหายจากกรณีเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ รื้อถอนเผาทำลายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของ ผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 เฉลี่ยรายละ 5 หมื่นบาท ให้ชดใช้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯได้นำเงินจำนวน 300,987 บาท เพื่อจ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องภายใน 30 วันตามคำสั่งศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้  วันนี้ผู้ฟ้องคดีเผาบ้านกะเหรี่ยงแก่งกระจานทั้ง 6 จะไปยื่นขอรับชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

สำหรับคำวินิจฉัยในคดีนี้ ศาลวินิจฉัยว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ สามารถใช้ดุลพินิจไม่ใช้มาตรการที่มีความรุนแรงกระทำต่อสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้แม้จะมีกฎหมายให้อำนาจไว้ก็ตาม การเผาทำลายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินจึงทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกต้องสูญเสียปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ถือเป็นพฤติการณ์ที่มีความร้ายแรงกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิในการดำรงชีวิตและสิทธิในทรัพย์สินอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

สำหรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 ที่ขอกลับคืนสู่ถิ่นที่อยู่อาศัยเดิม ก่อนมีคำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ศาลวินิจฉัยแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 ไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่อาศัยในที่ดินพิพาท เนื่องจากที่ดินพิพาทอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 ไม่มีหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นศาลจึงไม่อาจกำหนดบังคับให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกกลับไปอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่เดิมได้