ศูนย์เฉพาะกิจฯ เฝ้าระวัง 20 จังหวัด เสี่ยงภัยฝนตกหนัก

ในช่วงวันที่ 28-30 ก.ย. 61 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง

สภาพอากาศ วันนี้ต่อเนื่องไปถึงวันที่ 27 ก.ย. 61 ประเทศไทยจะมีฝนตกน้อย ส่วนในช่วงวันที่ 28-30 ก.ย. 61 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง

สถานการณ์ฝน วันนี้ มีพื้นที่เสี่ยภัยฝนตกหนัก 20 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่ต้องเฝ้าระวัง

อ่างฯขนาดใหญ่ (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง) ที่มีปริมาณน้ำเกินร้อยละ 95 ของความจุ มี 1 แห่ง ดังนี้

-เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร
สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ (06.00 น./ชป.) ปริมาณน้ำ 522 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 523) คิดเป็น 100% ปริมาณน้ำไหลเข้าวันละ 1.51 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 2.56) มีปริมาณน้ำไหลออกวันละ 3.24 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 4.28)

การบริหารจัดการน้ำ ปรับแผนการระบายน้ำตามสภาพน้ำท่าที่ไหลเข้าอ่างฯ

•อ่างฯขนาดใหญ่ (ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้) ที่มีปริมาณน้ำเกินร้อยละ 90 ของความจุ มี 4 แห่ง ดังนี้

1. เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ (06.00 น./ชป.) ปริมาณน้ำ 678 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 680) คิดเป็น 96% ปริมาณน้ำไหลเข้าวันละ 6.85 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 7.49) มีปริมาณน้ำไหลออกวันละ 8.67 ล้าน ลบ.ม. (เท่าเดิม)
การบริหารจัดการน้ำ ปรับแผนการระบายน้ำตามสภาพน้ำท่าที่ไหลเข้าอ่างฯ

2. เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ (24.00 น./24 ก.ย. 61/กฟผ.) ปริมาณน้ำ 16,251 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 16,263) คิดเป็น 92% ปริมาณน้ำไหลเข้าวันละ 17.27 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 22.01) มีปริมาณน้ำไหลออกวันละ 28.98 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 32.94)
การบริหารจัดการน้ำ ปรับแผนการระบายน้ำตามสภาพน้ำท่าที่ไหลเข้าอ่างฯ

3. เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี
สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ (24.00 น./24 ก.ย. 61/กฟผ.) มีปริมาณน้ำ 8,047 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 8,076) คิดเป็น 91% ปริมาณน้ำไหลเข้าวันละ 13.18 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 19.94) มีปริมาณน้ำไหลออกวันละ 41.75 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 52.27)
สภาพน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำ ไม่มีน้ำสูงกว่าระดับตลิ่ง
การบริหารจัดการน้ำ ปรับแผนการระบายน้ำตามสภาพน้ำท่าที่ไหลเข้าอ่างฯ

4. เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ (06.00 น./ชป.) ปริมาณน้ำ 202 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 201) คิดเป็น 90% ปริมาณน้ำไหลเข้าวันละ 2.00 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 2.52) มีปริมาณน้ำไหลออกวันละ 1.48 ล้าน ลบ.ม. (เมื่อวาน 3.75) น้ำไหลผ่านทางระบายน้ำล้นสูง 2.65 ม. (เมื่อวาน 2.55)
การบริหารจัดการน้ำ ปรับแผนการระบายน้ำตามสภาพน้ำท่าที่ไหลเข้าอ่างฯ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

โดยมติที่ประชุม คณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 61 ให้ปรับเกณฑ์เฝ้าระวังอ่างฯ ใหม่เป็นรายภาคตามสภาพภูมิอากาศ โดยอ่างฯ เฝ้าระวังในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง อยู่ที่ 95%  ส่วนภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ อยู่ที่ 90% ส่วนอ่างฯ ที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 60% ให้พิจารณาส่งแผนให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร